Tevfik Edip ÖCAL

1976 yılında Ankara İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1971-2009 yılları arasında Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü (Ankara) Asfalt Başmühendisliğinde 2490 Sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapılan ihalelerin iş ve işlemlerinin ihale ilanından kesin kabul tarihine kadar hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılmasında çalışmıştır.

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla ilgili her türlü iş ve işlemler ile Hizmet ve Yapım işlerinde “Aşırı Düşük Teklif” sorgusunun cevaplandırılması için gerekli hizmetin verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır.