İh. Uzm. H. Bölükbaşı ÜNAN

1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oldu. 1971 yılından itibaren TEK, TEDAŞ Teftiş Kurullarında 30 yılı aşkın bir süre Başmüfettişlik yaptı. 2004 yılından itibaren Kamu İhale Kurumu’nda Kurum müşavirliği görevinde bulundu. Bu görevini sürdürürken 7 yıl süreyle 35.000 civarında uyuşmazlık dosyası hakkında Kamu İhale Kurulu Üyelerine mali mevzuat ve hukuki konularda danışmanlık yaptı. Aynı zamanda 2009 - 2010 ve 2011 yıllarında Kurum tarafından verilen ihale mevzuatı eğitimlerinde 450 saat eğitici olarak görev yaptı.  Kamu İhale Kurumu ile TOBB Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği 50 den fazla Kamu Kurum ve Kuruluşu ile Özel Sektör Kuruluşuna verilen sertifikalı kamu ihale mevzuatı eğitimlerinde en az 4500 kişinin eğitiminde eğitmen olarak görev aldı. 01.04.2011 tarihinde Kamu İhale Kurum’undan emekli oldu. 

Ankara SMMM Odasına 22.09.1994 tarihinden beri üyeliği sürmektedir. Uzun yıllar Devlet Denetleme Elemanları Derneği Genel Başkanlığı görevinde bulundu ve bu derneğin Yüksek Danışma ve Onur Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Halen Yosunkaya Hukuk Bürosunda çeşitli kamu ve özel sektöre ihale mevzuatı konusunda danışmanlık ve Kamu İhale Hukuku konusunda eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra Ankara Yargı çerçevesindeki Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde başta Yapım İhaleleri uygulamaları olmak üzere, İhalelerle İlgili Memur Suçları, İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırmak Suçları konularda Özel Hukuk ve Ceza Hukuku alanlarında “Bilirkişilik” yapmaktadır.