Emsal Yargıtay Kararları

  1. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlara ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmesi
  2. Hakkedişe itiraz
  3. İhaleye fesat karıştırma suçu-ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan firmaya ihale verilmesi ve ihale sözleşmenin imzalanması
  4. İşçinin ücret alacağından ihaleyi yapan idarenin sorumluluğu